Disclaimer

Wij stellen de op deze website getoonde informatie met de grootste zorg samen. Echter kan voor de juistheid en volledigheid niet worden ingestaan, wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. De getoonde informatie kan op ieder moment worden gewijzigd.

Deze website kan links bevatten naar andere websites zoals re-sellers of externe bronnen.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, volledigheid, juistheid, kwaliteit en beveiliging van de gelinkte websites. Wij raden u aan om bij twijfel het privacybeleid van de betreffende site te raadplegen.

Wij als rechthebbende behouden alle rechten met betrekking tot de op deze site gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo’s, handelsmerken, grafisch materiaal.

Het is niet toegestaan informatie zoals bovengenoemd door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.